• kreativt skapande

  självutveckling

 • självutveckling genom

  kreativt skapande

 • kreativt skapande

  Självutveckling

 • Sjävutveckling genom

  Kreativt skapande

Rummet för Uttryckande Konst 

Terapi och självutveckling genom kreativt skapande för individ, par och i grupp

Rummet för uttryckande konst erbjuder både korttidsterapi och längre terapier; individuellt, för par och i grupp. Vi håller även workshops på regelbunden basis. Vi som arbetar på Rummet för Uttryckande Konst har en bredd av professionella erfarenheter inom såväl psykodynamisk som kognitiv psykoterapi, där Uttryckande Konstterapi/Expressive Arts och utbildningar inom ACT (Acceptance And Commitment Therapy) samt Compassionfokuserad terapi (CFT) utgör en bas.

Vi vänder oss till dig som vill utforska och utveckla din kreativa förmåga, samt till dig som vill bearbeta och förändra en aktuell livssituation och känner att orden inte alltid räcker till. Det kan handla om svårlösta inre konflikter, relationsproblem, en livskris, stressymtom eller att du tappat lusten och kreativiteten i livet. Kanske vill du bryta ett livsmönster eller arbeta med ett för dig aktuellt livstema.
Vi vänder oss även till organisationer och arbetslag som söker nya metoder att utveckla sin verksamhet på och vi kan erbjuda workshops, seminarier och helgkurser i kreativ kommunikation.

Uttryckande Konstterapi är en form för självutveckling som kombinerar kreativt skapande med samtal och reflektion. Vi arbetar genom kroppens sinnen med bild, musik, drama, text, rörelse och muntligt berättande. Inga förkunskaper behövs!
Arbetet vilar på psykodynamisk, existentiell och relationell grund. Fokus ligger på själva processen, det som sker här och nu. Att utan att döma skapa rum för de känslor, tankar och situationer som dyker upp i stunden och bemöta dem med medkänsla och nyfikenhet. 

Workshopen Kroppen berättar ges nästa gång 21-22 januari 2023. Läs mer under ’Aktuellt’
Grupp i självutveckling genom kreativt skapande öppnar nu för nya (och gamla) deltagare. Tre helger under våren 2023 med start 18-19 februari 2023. Tid för inledande samtal bokas separat (ingår i priset).

 

 

Välkommen!

Marika Nasiell och Gunilla Rydén

 stenar-ljus

Tomas Tranströmer

"Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall."

Sagt om Rummet

”Att inte bara prata om känslor men känna i nuet”

Sagt om Rummet

”Konstterapi är att rekommendera!”

Sagt om Rummet

”Säkert, lugnt och tillåtande i lagom tempo”