Självutveckling genom kreativt skapande

Uttryckande konst/expressive arts är en terapiform som kombinerar konstnärliga uttrycksformer med samtal och reflektion. Vi arbetar genom kroppens sinnen med bild, musik, drama, text, rörelse och muntligt berättande för att gestalta, bredda och fördjupa förståelsen för det som  är i livet just nu och det som tidigare varit. Inga konstnärliga förkunskaper behövs.

Aktuellt: Vi startar ny grupp i självutveckling under hösten. Vi tar också kontinuerligt emot enskilda klienter.

Vi finns i Solidaritetshuset på Södermalm, Tegelviksgatan 40, plan 2 (buss 2 och 55, hållplats Barnängen)

Peter Lundahl, Marika Nasiell och Gunilla Rydén

Sagt om Rummet:

”Säkert, lugnt och tillåtande i lagom tempo”
”Konstterapi är att rekommendera!”
”Att inte bara prata om känslor men känna i nuet”