Gunilla Rydén

Gunilla Rydén är dipl. uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (steg 1)  och danspedagog. Jag har undervisat i argentinsk tango, både nationellt och internationellt, i mer än 20 år. Har utarbetat egna metoder inom pardansmetodik och utbildar även instruktörer. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och vuxna – både individuellt och i grupp. Har haft uppdrag inom äldreomsorgen – demensboende och äldrepsykiatri och coachning av personal. Under ca tio år arbetade jag tillsammans med kollegan Peter Lundahl med uttryckande konstmetodik inom Stockholm Stads Arbetsmarknadsförvaltning på Lärvux med elever som har traumatiska erfarenheter eller har inlärningssvårigheter relaterade till neuropsykiatri. Tar nu emot såväl par, grupper som enskilda klienter.
Tillsammans med Marika Nasiell har jag sedan 2015 lett ’Grupp i självutveckling genom kreativt skapande’ och workshopen ’Kroppen berättar’. Gruppen i självutveckling fortsätter Marika med utan mig men ’Kroppen berättar’ ger vi fortsatt tillsammans ett par gånger om året. 

Gunilla Rydén: gunilla.ryden@gmail.com, mobil 070-497 25 75

Marika Nasiell

Marika Nasiell är dipl. uttryckande konstterapeut och samtalsterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (steg 1). Jag har mina rötter inom teatern som skådespelare, regissör och pedagog, och är utbildad på Teaterhögskolan i Malmö. Jag har i många år arbetat med muntligt berättande (storytelling) i olika former; undervisat, lett berättarprojekt på skolor och folkhögskolor, samt inom vård och omsorg. Jag är knuten som gästlärare på Bildterapiinstitutet Niarte och har arbetat med uttryckande konstmetodik inom utbildningsförvaltningen med vuxna elever som har inlärningssvårigheter relaterade till traumatiska erfarenheter och neuropsykiatri. Åren 2015-2019 arbetade jag med ’Läkande berättande och Uttryckande Konst’ inom den familjebaserade vården på Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ).
Jag tar emot enskilda klienter på vår mottagning/studio på Södermalm. Varje terapi börjar med att vi träffas för några inledande samtal och hjälps åt att formulera en målsättning utifrån klientens önskemål. Det kan handla om en kortare eller en längre terapi, i en blandform av samtal och kreativt skapande.
Tillsammans med Gunilla Rydén har jag under åren 2015-2021 lett ’Grupp i självutveckling genom kreativt skapande’ och varje höst och vår workshopen ’Kroppen berättar’. Kroppen berättar fortsätter Gunilla och jag med som tidigare men gruppen i självutveckling leder jag sedan våren 2022 med uttryckande konstterapeuten, handledaren och författaren Helena Harrysson www.harrysson.se/om
Jag vidareutbildar mig gärna och ofta och det jag finner mest intressant – som motvikt till den kultur av individualism och hög prestationshets som råder i dag – är framför allt kunskaper och tekniker som främjar medveten närvaro/mindfulness, dvs vår förmåga att vara närvarande i livet medan det pågår, samt vår förmåga till självmedkänsla (ACT och Compassionfokuserad terapi). Båda relativt nya teoribildningar som har sina rötter i uråldrig Buddistisk visdomslära. Själv mediterar jag sedan många år.

Marika Nasiell: marika@nasiell.net, mobil 070-207 71 42

Gabriella Monti

Verksam på Rummet för uttryckande konst är även Gabriella Monti, leg. psykolog.
För information, se hennes hemsida:  
https://gabriellamonti.se
Mobil 072-526 52 57 (telefontid måndagar kl 10-12)