Om oss bilden 99kB

Peter Lundahl

Peter Lundahl är dipl. uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (steg 1). Han har 30 års erfarenhet som utbildad mentalskötare inom psykiatrisk öppen- och slutenvård, och har arbetat med bedömning, krishantering och samtalsbehandling – både enskilt och i grupp. I det musikaliska fältet är han verksam som musiker och låtskrivare.
Han arbetar tillsammans med Gunilla Rydén inom Stockholm Stads Arbetsmarknadsförvaltning på Lärvux med elever som har traumatiska erfarenheter, lider av förvärvad hjärnskada eller har inlärningssvårigheter relaterade till neuropsykiatri, ADHD mm. Han tar emot klienter med hjälp av samtal och uttryckande konstterapimetodik, enskilt och i grupp.

 

Marika Nasiell

Marika Nasiell är dipl. uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (steg 1). Hon har sina rötter inom teatern som skådespelare, regissör och pedagog och är utbildad på teaterhögskolan i Malmö. I dag arbetar Marika även med muntligt berättande (storytelling) i olika former. Hon håller workshops och leder berättarprojekt på skolor och inom vård och omsorg samt arbetar med läkande berättande på Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ). Hon är knuten som gästlärare vid teaterlinjen på Bergslagens folkhögskola och har tidigare arbetat med uttryckande konstmetodik inom Stockholms Stads Utbildningsförvaltning med vuxna elever som har traumatiska erfarenheter eller inlärningssvårigheter relaterade till neuropsykiatri. Marika förenar här sina mångåriga erfarenheter av skapande processer i arbetet med Uttryckande Konstterapi och tar emot klienter såväl enskilt som i grupp.

 

Gunilla Rydén

Gunilla Rydén är dipl. uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (steg 1)  och danspedagog. Har utarbetat egna metoder inom pardansmetodik och utbildar även instruktörer. Har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och vuxna – både individuellt och i grupp. Har uppdrag inom äldreomsorgen – demensboende och äldrepsykiatri och coachning av personal. Arbetar också tillsammans med Peter Lundahl med uttryckande konstmetodik inom Stockholm Stads Arbetsmarknadsförvaltning på Lärvux med elever som har traumatiska erfarenheter eller har inlärningssvårigheter relaterade till neuropsykiatri. Tar nu emot såväl par, grupper som enskilda klienter.

 

 

Peter Lundahl, 070-404 63 66
Marika Nasiell, 070-207 71 42
Gunilla Rydén, 070-497 25 75