Gunilla Rydén

Gunilla Rydén är dipl. uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (steg 1)  och danspedagog. Jag har undervisat i argentinsk tango, både nationellt och internationellt, i mer än 20 år. Har utarbetat egna metoder inom pardansmetodik och utbildar även instruktörer. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och vuxna – både individuellt och i grupp. Har haft uppdrag inom äldreomsorgen – demensboende och äldrepsykiatri och coachning av personal. Under ca tio år arbetade jag tillsammans med kollegan Peter Lundahl med uttryckande konstmetodik inom Stockholm Stads Arbetsmarknadsförvaltning på Lärvux med elever som har traumatiska erfarenheter eller har inlärningssvårigheter relaterade till neuropsykiatri. Tar nu emot såväl par, grupper som enskilda klienter.
Tillsammans med Marika Nasiell leder jag sedan 2015 ’Grupp i självutveckling genom kreativt skapande’ och regelbundet workshopen ’Kroppen berättar’.

Marika Nasiell

Marika Nasiell är dipl. uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (steg 1). Jag har mina rötter inom teatern som skådespelare, regissör och pedagog och är utbildad på teaterhögskolan i Malmö. Sedan 2006 arbetar jag även med muntligt berättande (storytelling) i olika former. Jag håller workshops och har under flera år lett berättarprojekt på skolor och inom vård och omsorg. Mellan åren 2002-2015 var jag knuten som pedagog och regissör vid teaterlinjen på  Skinskattebergs och Bergslagens folkhögskolor och sedemera som gästlärare på bildterapiinstitutet Niarte. Jag har arbetat med uttryckande konstmetodik inom Stockholms Stads Utbildningsförvaltning med vuxna elever som har traumatiska erfarenheter eller inlärningssvårigheter relaterade till neuropsykiatri och fram till 2019 arbetade jag med läkande berättande och uttryckande konst inom den familjebaserade vården på Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ). Jag förenar här mina mångåriga erfarenheter av skapande processer i arbetet med Uttryckande Konstterapi och tar emot klienter såväl enskilt som i grupp. Tillsammans med Gunilla Rydén leder jag den återkommande workshopen ’Kroppen berättar’ samt ’Grupp i självutveckling genom kreativt skapande’.

Gunilla Rydén, 070-497 25 75
Marika Nasiell, 070-207 71 42

Gabriella Monti

Verksam på Rummet för uttryckande konst är även Gabriella Monti, leg. psykolog.
För information, se hennes hemsida:  
https://gabriellamonti.se
Mobil 072-526 52 57 (telefontid måndagar kl 10-12)