Grupp i självutveckling – nystart i oktober

Ge dig själv utrymme för kreativitet och förändring!

5 oktober öppnar vi för nya (och gamla) deltagare till ’Grupp i självutveckling genom kreativt skapande’ på Södermalm i Stockholm! Vi träffas varannan måndag för eget utforskande arbete med de konstnärliga uttrycksformerna som vägvisare och ledsagare. Inga förkunskaper behövs.

Vi vänder oss till dig som vill utforska och utveckla din kreativa förmåga, samt bearbeta och förändra en aktuell livssituation, och känner att orden inte alltid räcker till. Kanske vill du bryta ett livsmönster eller arbeta med existentiella livsteman. Vi arbetar genom kroppens sinnen med bild, musik, rörelse, drama, skrivande och muntligt berättande.

Konstnärliga uttryck ingår som en naturlig del i livets olika faser. Konsten berör och blir bärare av de existentiella frågorna: liv – mål – mening – död.

Gruppen träffas femton tillfällen, plus en heldag, med möjlighet till fortsättning. Uppehåll under jul/nyår.

Obs! Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan startdatum komma att flyttas fram.

Individuella inledande samtal sker före gruppstart, och bokas separat (ingår i priset).

Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A på Södermalm i Stockholm.
Tid: Varannan måndag kl 18:00 – 21:00.
Pris: 450 kr per tillfälle och 900 kr för heldagen. Totalt 7650:-
(kan delas upp efter överenskommelse)
Anmäl dig till:
Gunilla Rydén, gunilla.ryden@gmail.com, 070-497 25 75
Marika Nasiell, marika@nasiell.net, 070-207 71 42

Vi hälsar dig varmt välkommen!
Hälsningar,
Gunilla och Marika
www.rummet.org