Kroppen berättar 28-29 augusti 2021 – IRL!

Välkommen till en workshop med kroppen som vägvisare!
Nu möts vi åter i det fysiska rummet!!
På tröskeln till en ny tid…

Vi lever fortsatt i en föränderlig tid med stor ovisshet. På sätt och vis är och har det alltid
varit så men livet under pandemin har gjort det än tydligare. Vad händer nu? Vi står på
tröskeln till något nytt. Hur tar vi oss vidare? Vad väntar bakom kröken?


Välkommen till ett rum att stanna upp i, att lyssna inåt och lyssna till varandra – ett rum
för kreativt utforskande och reflektion. Hur kan du hitta din väg i det som sker? Vad är
verkligen viktigt för dig? Vad kan du lämna bakom dig? Hur skapar du utrymme för det
du behöver just nu?

Vad kan kroppen berätta? Genom rörelse, bildskapande, lek och reflektion synliggör vi
mönster, stärker våra resurser och skapar möjlighet för förändring och läkning. Rörelsen
som en källa till glädje och närvaro men också till att, i ett tryggt rum, få möta det som är
svårt. Hur ser livet ut just nu? Hur finner du utrymme för det som är viktigt? I kroppens
minnesbank finns våra erfarenheter av glädje, sorg, förluster, kränkningar, längtan,
drömmar och förhoppningar. Vi inbjuder till en utforskande och kreativ verkstad och en
stunds vila från krav och prestation. Inga förkunskaper behövs.
Vi som leder workshopen är Marika Nasiell och Gunilla Rydén, båda dipl. uttryckande
konstterapeuter med över 30 års erfarenhet av skapande processer. Sedan flera år
samarbetar vi som gruppterapeuter och leder terapigruppen ’Grupp i självutveckling
genom kreativt skapande’ samt håller på regelbunden basis workshopen ’Kroppen
berättar’.
Marika är berättare, skådespelare och regissör. Gunilla är danspedagog och har
utvecklat metoder inom kropp och kommunikation.

För mer information och anmälan:
Marika Nasiell tel 070-207 71 42, marika@nasiell.net
Gunilla Rydén tel 070-497 25 75, gunilla.ryden@gmail.com
Dag/tid: 28-29 augusti 2021 kl. 10-17
Pris: 2100:-
Plats: Hälsans hus,Fjällgatan 23, Stockholm.
Anmälan senast 30 juli 2021. Begränsat antal deltagare, så först till kvarn…
www.rummet.org

Röster från tidigare deltagare:
”Jag har fått nya verktyg (inte minst genom speglingar från andra) om hur jag ska
hantera min stress och svåra saker i mitt arbete. Jag har kommit till flera insikter som
gjort att jag förstår mig själv bättre. Min stress är fortfarande efter en vecka som
bortblåst”
/Ulrika.
”Jag tyckte det var fantastiskt att få jobba med sig själv utan ord och samtidigt förstå så
mycket och lära sig saker om sig själv, sitt sätt att reagera och vara.”
/Anna
”Jag kommer i kontakt med hur lycklig jag blir av att använda min kropp, utforska och
uttrycka mig fysiskt, jag inspireras av musik och poesi och tycker om att skriva. Jag
känner mig påfylld, som om jag slurpar i mig näring. Jag njuter av att vara kreativ med
andra. Jag vilar när jag inte behöver ta ansvar, inte leder. Sammantaget känns det som
om jag hittade hem, i mig, i min sinnlighet, kreativitet, och behov av närhet. Jag kom i

kontakt med glädje, lust och lek.”
/Mira
”Underbara övningar och ett skönt tempo.”
/Petra
”Att det var ett mjukt och ömsint sätt att arbeta med sitt inre. Intressanta övningar som
på ett intelligent sätt byggde på varandra. (…) Ni skapade ett tryggt och hållet rum. (…)
Oftast blir det så mycket mer fokus på de som leder, men ni lyckades leda och stödja
utan att fokus hamnade på er. Ni kompletterar varandra fint.”
/Josefin
”Det var en inspirerande och påfyllande helg med mycket fokus på kroppen och rörelse,
det fysiska uttrycket, vilket var precis det jag längtade efter. Jag som vanligtvis avskyr
allt vad måla heter, tyckte faktiskt att t o m det var spännande… Tyckte om hur ni vävde i
hop olika uttryck, rörelse, bild, till en meningsfull helhet… Tycker om er värme.”
/Mikael
”Det kändes tryggt. Upplevde er som väldigt närvarande, uppmärksamma och
samspelande. Och välplanerade.”
/Ellen
”Fint att stanna upp och förundras.”
/Marianne
”essensen var för mig att jobba med att vaska fram nya guldkorn i min inre
skattkammare… korn som får vara skitiga eller skinande.”
/Lara
”Stressen rinner av.”
/Anders