Grupp i självutveckling nystart 5-6 februari

Nystart våren 2022

Den första helgen i februari öppnar vi för nya (och gamla) deltagare till ’Grupp i självutveckling genom kreativt skapande’ på Södermalm i Stockholm. Vi träffas tre helger under våren 2022 för eget utforskande arbete med de konstnärliga uttrycksformerna som vägvisare och ledsagare. Inga förkunskaper behövs! Vi vänder oss till dig som vill utforska och utveckla din kreativa förmåga, samt förändra en aktuell livssituation, och känner att orden inte alltid räcker till. Kanske vill du bryta ett livsmönster eller arbeta med ett för dig berörande livstema? Vi arbetar genom kroppens sinnen med bild, musik, drama, text, rörelse och muntligt berättande. Med gruppens stöd får du möjlighet och utrymme att pröva nya förhållningssätt till dig själv och omvärlden.

Konstnärliga uttryck ingår som en naturlig del i livets olika faser. Konsten berör och blir bärare av de existentiella frågorna: liv – mål – mening – död.

Vi som leder gruppen är Marika Nasiell och Helena Harrysson, dipl. uttryckandekonstterapeuter med över 30 års erfarenhet av skapande processer. Marika är berättare, skådespelare och regissör www.rummet.org/om-oss/
Helena är samtalsterapeut, föreläsare och författare www.harrysson.se/om

Datum: Gruppstart 5-6 februari 2022. Därefter 9-10 april och 21-22 maj (alt 11-12 juni). Individuella inledande samtal sker före gruppstart (ingår i priset) och bokas separat fr o m 1 november.
Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A på Södermalm i Stockholm.
Tid: Lördagar 10-17 och söndagar 10-16.
Pris: 7.650 kr. Åtagandet gäller för alla tre helger, liksom priset. Möjlighet till rabatterat pris för arbetssökande, studerande och pensionärer.

För anmälan och frågor hör av dig till:
helena@harrysson.se, 076-146 67 59, marika@nasiell.net, 070-207 71 42

Vi hälsar dig varmt välkommen!
Marika Nasiell och Helena Harrysson                                                  www.rummet.org  (2021)