Självutveckling genom kreativt skapande

Ny grupp startar våren 2023

Tröst

Till sist är det bilderna
musiken och de blommande träden
som säger till dig:
Du är inte ensam
Kom till oss med ditt mörker
och vi skall tvätta det
i vårt ljus
och lämna det tillbaka
klarare, lättare att bära

(Inger Arvidsson)

Vi välkomnar nya (och gamla) deltagare till ’Grupp i självutveckling genom kreativt skapande’ på Södermalm i Stockholm. Vi träffas tre helger under våren 2023 för eget utforskande arbete med de konstnärliga uttrycksformerna som vägvisare och ledsagare. Inga förkunskaper behövs! Vi vänder oss till dig som vill utforska och utveckla din kreativa förmåga, samt förändra en aktuell livssituation, och känner att orden inte alltid räcker till. Kanske vill du bryta ett livsmönster eller arbeta med ett för dig berörande livstema? Vi arbetar genom kroppens sinnen med bild, musik, drama, text, rörelse och muntligt berättande. Med gruppens stöd får du möjlighet och utrymme att pröva nya förhållningssätt till dig själv och omvärlden.

Konstnärliga uttryck ingår som en naturlig del i livets olika faser. Konsten berör och blir bärare av de existentiella frågorna: liv – mål – mening – död.

Vi som leder gruppen är Marika Nasiell och Helena Harrysson, dipl. uttryckandekonstterapeuter med över 35 års erfarenhet av skapande processer. 
Marika är skådespelare, berättare regissör www.rummet.org/om-oss/
Helena är samtalsterapeut, föreläsare och författare www.harrysson.se/om

Datum: Gruppstart 18-19 februari 2023. Därefter 25-26 mars och 13-14 maj. Individuella inledande samtal sker före gruppstart (ingår i priset) och bokas separat.
Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A på Södermalm i Stockholm.
Tid: Lördagar 9.30-17 och söndagar 9.30-16.
Pris: 7.650 kr. Åtagandet gäller för alla tre helger, liksom priset. Möjlighet finns till rabatterat pris.

För anmälan och frågor hör av dig till:
helena@harrysson.se, 076-146 67 59, marika@nasiell.net, 070-207 71 42

Vi hälsar dig varmt välkommen!
Marika Nasiell och Helena Harrysson                                                  www.rummet.org  (2022)